Посета Етнографском музеју

Дана 23. јануара 2018. године ученици 3/3 наше школе обишли су сталну поставку изложби с посебним освртом на становање наших људи крајем XIX и почетком XX века.

По доласку у музеј кустос је упознала ученике са планираним активностима и идејом да проучимо како су људи некада живели, од чега су градили куће, шта су употребљавали као оруђе за рад и како су се облачили у одређеним приликама.

Ученици су уживали, али и на овај начин повезали градиво из Природе и друштва и области "Наше наслеђе".