Ученички парламент

У нашој школи је организован и ради Ученички парламент. Парламент има план рада, а на састанцима се предлажу теме за које су сви ученици заинтересовани и које се односе на боље услове организације рада школе. Преко својих представника у Ученичком парламенту ученици износе своје мишљење, предлажу идеје, разматрају сарадњу ученика и наставника. Ученици се на овај начин обавештавају и о свим важним питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Чланови парламента су ученици седмог и осмог разреда, по два из сваког одељења. Своје представнике бирају њихова одељења. Председник и заменик се бирају гласањем између изабраних ученика.

Чланови Ученичког парламента за школску 2023/2024. годину су:

Одељење Име и презиме
7-1 Ленка Бошковић и Дуња Шушњар
7-2 Николина Вујошевић и Петар Јосифоски
7-3 Миљана Милићевић и Анастасија Тошовић
8-1 Теодора Крнетић и Алекса Миленковић
8-2 Јана Долинга и Даница Коловић