Ученички парламент

У нашој школи је организован и ради Ученички парламент. Парламент има план рада, а на састанцима се предлажу теме за које су сви ученици заинтересовани и које се односе на боље услове организације рада школе. Преко својих представника у Ученичком парламенту ученици износе своје мишљење, предлажу идеје, разматрају сарадњу ученика и наставника. Ученици се на овај начин обавештавају и о свим важним питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Чланови парламента су ученици седмог и осмог разреда, по два из сваког одељења. Своје представнике бирају њихова одељења. Председник и заменик се бирају гласањем између изабраних ученика.

Чланови Ученичког парламента за школску 2017/18. годину су:

Р.бр. Име и презиме Одељење
1. Сара Радосављевић 8/1
2. Јована Јаковљевић 8/1
3. Марија Ерић 8/2
4. Лука Јовичић 8/2
5. Марија Биберџић 8/3
6. Анастасија Милошевић 8/3
7. Стефана Илијевић 7/1
8. Андрија Илић 7/1
9. Дуња Вујошевић 7/2
10. Ива Ћурчић 7/2
11. Александра Ђунисијевић 7/3
12. Никола Марјановић 7/3