Ученички парламент

У нашој школи је организован и ради Ученички парламент. Парламент има план рада, а на састанцима се предлажу теме за које су сви ученици заинтересовани и које се односе на боље услове организације рада школе. Преко својих представника у Ученичком парламенту ученици износе своје мишљење, предлажу идеје, разматрају сарадњу ученика и наставника. Ученици се на овај начин обавештавају и о свим важним питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Чланови парламента су ученици седмог и осмог разреда, по два из сваког одељења. Своје представнике бирају њихова одељења. Председник и заменик се бирају гласањем између изабраних ученика.

Чланови Ученичког парламента за школску 2018/2019. годину су:

Р.бр. Име и презиме Одељење
1. Елена Хинић 8/1
2. Маша Јовановић 8/1
3. Лара Веселиновић 8/2
4. Нађа Стојановић 8/2
5. Јана Васић 7/1
6. Маша Ћирквић 7/1
7. Алекса Рудан 7/2
8. Лена Милошевић 7/2