Ученички парламент

У нашој школи је организован и ради Ученички парламент. Парламент има план рада, а на састанцима се предлажу теме за које су сви ученици заинтересовани и које се односе на боље услове организације рада школе. Преко својих представника у Ученичком парламенту ученици износе своје мишљење, предлажу идеје, разматрају сарадњу ученика и наставника. Ученици се на овај начин обавештавају и о свим важним питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Чланови парламента су ученици седмог и осмог разреда, по два из сваког одељења. Своје представнике бирају њихова одељења. Председник и заменик се бирају гласањем између изабраних ученика.

Чланови Ученичког парламента за школску 2018/2019. годину су:

Р.бр. Име и презиме Одељење
1. Андрија Илић 8/1
2. Стефана Илијевић 8/1
3. Ива Ћурчић 8/2
4. Милош Остојић 8/2
5. Александра Ђунисијевић 8/3
6. Елена Недовић 8/3
7. Елена Хинић 7/1
8. Лука Мрђеновић 7/1
9. Лара Веселиновић 7/2
10. Нађа Стојановић 7/2