Списак уџбеника за шкослку 2024/2025. годину


Смернице за родитеље
како разговарати са децом о кризним ситуацијамаОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

Министарство просвете у складу са Одлуком Владе Републике Србије планира да за школску 2024/2025. годину обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета.


Ученици који имају право на бесплатне уџбенике:
1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном плану (ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3)
3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници ( увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат).
4. Ученицима из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца који су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породице које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање без обзира на редослед рађања.
5. Ученицима из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат.
6. Ученицима који болују од ретке болести
7. Ученицима који остварују право на туђу негу и помоћ
8. Ученицима првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
1. За ученике, социјално/материјално угрожених породица - примаоцe новчане социјалне помоћи - решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
2. За ученике који су из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања (средња школа, факултет) - потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студената. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете. За ученике који се налазе у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
3. За ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ – решење (копија) којим се утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља
4. За ученике који болују од ретке болести – извештај лекара
5. За ученике који остварују право на туђу негу и помоћ – решење (копија)којим се утврђује наведено право
6. За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.ОБАВЕШТАВАЊЕ РОДИТЕЉА

О ОСИГУРАЊУ УЧЕНИКА ОШ “1300 КАПЛАРА”, ПАНЧИНА 1 , 11050 БЕОГРАД, ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Поштовани родитељи,

У поступку набавке путем наруџбенице за набавку услугa - Услуга осигурањa ученика од последица несрећног случаја за школску 2023/2024 годину, редни број набавке НН 13/23, компанија WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD, улица Трешњиног цвета 1, 11070 Београд, је изабрана као најповољнија.

Компанија „WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD“ за годишњу премију по једном ученику од 500 динара, je понудила следеће суме осигурања за осигуране случајеве:

СМРТ УСЛЕД НЕЗГОДЕ СМРТ УСЛЕД САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
760.000,00 динара 760.000,00 динара
ТРАЈНИ ИНВАЛИДИТЕТ ПРЕЛОМ КОСТИЈУ
1.520.000,00 динара 15.200,00 динара
ТРОШКОВИ ЛЕЧЕЊА ДНЕВНА НАКНАДА
580.000,00 динара 200,00 динара
ПРЕЛОМ ТРАЈНОГ ЗУБА БОЛНИЧКИ ДАН
15.200,00 динара 200,00 динара
УЈЕД ПСА
15.200,00 динара


УКОЛИКО ЖЕЛИТЕ ДА ВАШЕ ДЕТЕ БУДЕ ОСИГУРАНО,ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИЗВРШИТЕ УПЛАТУ ПО УПЛАТНИЦИ КОЈУ ЈЕ УЧЕНИК ДОБИО ДО 20.10.2023. ГОДИНЕ.


Распоред активности/звоњења – ПРВА СМЕНА

8.00-8.45 први наставни час
8.45-8.50 одмор од 5 минута
8.50-9.35 други наставни час
9.35-10.00 велики одмор од 25 минута
10.00-10.45 трећи наставни час
10.45-10.50 одмор од 5 минута
10.50-11.35 четврти наставни час
11.35-11.40 одмор од 5 минута
11.40-12.25 пети наставни час
12.25-12.30 одмор од 5 минута
12.30-13.15 шести наставни час
13.15-13.20 одмор од 5 минута
13.20-14.05 седми наставни час

Распоред активности/звоњења –
ДРУГА СМЕНА

13.30-14.15 први наставни час
14.15-14.20 одмор од 5 минута
14.20-15.05 други наставни час
15.05-15.25 одмор од 25 минута
15.25-16.10 трећи наставни час
16.10-16.15 одмор од 5 минута
16.15-17.00 четврти наставни час
17.00-17.05 одмор од 5 минута
17.05-17.50 пети наставни час
17.50-17.55 одмор од 5 минута
17.55-18.40 шести наставни час


Образац молбе родитеља за изостанак ученика са наставеОбразац за правдање изостанка ученикаПравилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученикаПравилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика
Инструкције за дигиталну пријаву на завршни испитПравилник о изменама Правилника о програму завршног испитаПравилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученикаЛокација

Школа се налази на адреси Панчина 1, у пријатном амбијенту, на ободу Звездарске шуме.