Списак уџбеника за шкослку 2023/2024. годину


Смернице за родитеље
како разговарати са децом о кризним ситуацијамаОБАВЕШТАВАЊЕ РОДИТЕЉА

О ОСИГУРАЊУ УЧЕНИКА ОШ “1300 КАПЛАРА”, ПАНЧИНА 1 , 11050 БЕОГРАД, ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Поштовани родитељи,

У поступку набавке путем наруџбенице за набавку услугa - Услуга осигурањa ученика од последица несрећног случаја за школску 2023/2024 годину, редни број набавке НН 13/23, компанија WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD, улица Трешњиног цвета 1, 11070 Београд, је изабрана као најповољнија.

Компанија „WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD“ за годишњу премију по једном ученику од 500 динара, je понудила следеће суме осигурања за осигуране случајеве:

СМРТ УСЛЕД НЕЗГОДЕ СМРТ УСЛЕД САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
760.000,00 динара 760.000,00 динара
ТРАЈНИ ИНВАЛИДИТЕТ ПРЕЛОМ КОСТИЈУ
1.520.000,00 динара 15.200,00 динара
ТРОШКОВИ ЛЕЧЕЊА ДНЕВНА НАКНАДА
580.000,00 динара 200,00 динара
ПРЕЛОМ ТРАЈНОГ ЗУБА БОЛНИЧКИ ДАН
15.200,00 динара 200,00 динара
УЈЕД ПСА
15.200,00 динара


УКОЛИКО ЖЕЛИТЕ ДА ВАШЕ ДЕТЕ БУДЕ ОСИГУРАНО,ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИЗВРШИТЕ УПЛАТУ ПО УПЛАТНИЦИ КОЈУ ЈЕ УЧЕНИК ДОБИО ДО 20.10.2023. ГОДИНЕ.ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
Бесплатни уџбеници за шкослку 2023/2024.

Министарство просвете у складу са Одлуком Владе Републике Србије планира да за школску 2023/2024. годину обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета.

Ученици који имају право на бесплатне уџбенике
1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
2. Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном плану
3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници ( увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат).
4. Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.
5. Ученицима првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација
1. За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
2. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студената. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
3. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
4. За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.


Распоред активности/звоњења – ПРВА СМЕНА

8.00-8.45 први наставни час
8.45-8.50 одмор од 5 минута
8.50-9.35 други наставни час
9.35-10.00 велики одмор од 25 минута
10.00-10.45 трећи наставни час
10.45-10.50 одмор од 5 минута
10.50-11.35 четврти наставни час
11.35-11.40 одмор од 5 минута
11.40-12.25 пети наставни час
12.25-12.30 одмор од 5 минута
12.30-13.15 шести наставни час
13.15-13.20 одмор од 5 минута
13.20-14.05 седми наставни час

Распоред активности/звоњења –
ДРУГА СМЕНА

13.30-14.15 први наставни час
14.15-14.20 одмор од 5 минута
14.20-15.05 други наставни час
15.05-15.25 одмор од 25 минута
15.25-16.10 трећи наставни час
16.10-16.15 одмор од 5 минута
16.15-17.00 четврти наставни час
17.00-17.05 одмор од 5 минута
17.05-17.50 пети наставни час
17.50-17.55 одмор од 5 минута
17.55-18.40 шести наставни час


Образац молбе родитеља за изостанак ученика са наставеОбразац за правдање изостанка ученикаПравилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученикаПравила понашањаОдлука о изменама Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика ОШ „1300 каплара”Инструкције за дигиталну пријаву на завршни испитПравилник о изменама Правилника о програму завршног испитаПравилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученикаОдлука о допунама Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика


Локација

Школа се налази на адреси Панчина 1, у пријатном амбијенту, на ободу Звездарске шуме.