Актуелности

Јеловник (5-9.6)
Образац за правдање изостанка ученика>>
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности>>
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика>>
Информације о начину бесплатног добијања Бус Плус ђачких легитимација>>
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика>>
Поступак и услови за регресирање дела трошкова екскурзије и наставе у природи>>
Савет родитеља
Распореди
Списак потребних уџбеника за школску 2016/17. годину

1. разред
2. разред
3. разред
4. разред
5. разред
6. разред
7. разред
8. разред

Избор уџбеника

Избор уџбеника који ће се користити од школске 2016/2017.до 2018/2019.године реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је листу уџбеника за основну школу.

Дан отворене школе

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.
Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.

Родитељ се пријављује за присуство одређеном часу у току дана, попуњавањем писмене пријаве и предајом исте одељењско старешини. Неблаговремене пријаве се не разматрају.
Један родитељ може да се пријави за праћење једног часа у току сваког месеца, како би сви заинтересовани добили прилику да учествују.
Највише два родитеља могу присуствовати сваком од часова, како се не би стварале велике гужве у учионици. Изузетак су часови који се организују за два одељења, када се и број могућих посетилаца повећава на четири.
Одељењске старешине прикупљају пријаве родитеља до 10. у месецу, и прослеђују их педагошком колегијуму. Педагошки колегијум одобрава пријаве и прави распоред посета, водећи рачуна о редоследу пријављивања родитеља, равномерној посећености часова, као и о равномерном учешћу сваког од родитеља у току школске године. Одлука Педагошког колегијума биће достављена преко детета, у писаном облику.
Током часа родитељи не смеју реметити рад, ометати ученике и наставнике, нити се на било који начин могу мешати у ток часа. Обавезни су да дођу на време (пре звона) и напусте учионицу по завршетку часа, не реметећи одвијање наставе.

Овде можете преузети пријаву за присуствовање часу (word документ)

И родитељи се питају

Родитељи су неопходан и важан чинилац у раду сваке васпитно-образовне установе. Заједнички циљ је да они буду информисани, едуковани, активни сарадници који ће на најбољи начин доприносити квалитету рада установа и реализацији циљева образовања и васпитања.