Осигурање ученика


ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА ОШ "1300 КАПЛАРА", ПАНЧИНА 1, 11050 БЕОГРАД, ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Поштовани родитељи,

У поступку набавке путем наруџбенице за набавку услугa - Услуга осигурањa ученика од последица несрећног случаја за школску 2023/2024 годину, редни број набавке НН 13/23, компанија WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD, улица Трешњиног цвета 1, 11070 Београд, је изабрана као најповољнија.

Компанија „WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O BEOGRAD“ за годишњу премију по једном ученику од 500 динара, je понудила следеће суме осигурања за осигуране случајеве:

СМРТ УСЛЕД НЕЗГОДЕ СМРТ УСЛЕД САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
760.000,00 динара 760.000,00 динара
ТРАЈНИ ИНВАЛИДИТЕТ ПРЕЛОМ КОСТИЈУ
1.520.000,00 динара 15.200,00 динара
ТРОШКОВИ ЛЕЧЕЊА ДНЕВНА НАКНАДА
580.000,00 динара 200,00 динара
ПРЕЛОМ ТРАЈНОГ ЗУБА БОЛНИЧКИ ДАН
15.200,00 динара 200,00 динара
УЈЕД ПСА
15.200,00 динара


УКОЛИКО ЖЕЛИТЕ ДА ВАШЕ ДЕТЕ БУДЕ ОСИГУРАНО,ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИЗВРШИТЕ УПЛАТУ ПО УПЛАТНИЦИ КОЈУ ЈЕ УЧЕНИК ДОБИО ДО 20.10.2023. ГОДИНЕ.