Јавне набавке

План јавних набавки и план набавки за 2019. годину Правилник о поступку јавних набавки ОШ "1300 каплара"
Измена број 1 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2019.

Број јавне набавке Врста јавне набавке Документација
01/19 Јавна набавка мале вредности добара
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкусрна документација
Позив за подношење понуда
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о закљученом уговору
 
2/18 Јавна набавка мале вредности добара
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкусрна документација
Позив за подношење понуда
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о закљученом уговору
 
01/17 Јавна набавка мале вредности
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкусрна документација
Позив за подношење понуда
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о закљученом уговору
 
01/16 Јавна набавка мале вредности
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
  ...
Одлука о додели уговора
  ...
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈН бр. 1/2015 Јавна набавка мале вредности
Услуга достављања припремљених оброка у школе (услуга кетеринга)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...
Обавештење о закљученом уговору