Јавне набавке

План јавних набавки и план набавки за 2020. годину Правилник о поступку јавних набавки ОШ "1300 каплара"
План јавних набавки за 2020. годину - измена 1

Број јавне набавке Врста јавне набавке Документација
OPJN 14/20 Набавка добара - намештај Јавни позив
Измена конкурсне документације број 1 - образац структуре цене
Измена конкурсне документације број 1 - спецификација
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама
Јавни позив - пречишћен текст
...
Одлука о додели уговора 1
Одлука о додели уговора 2
...
Обавештење о додели уговора
 
01/20 Јавна набавка мале вредности - Организација излета за ученике од 1. до 7. разреда и екскурзије за ученике 8. разреда Конкусрна документација
Позив за подношење понуда
 
01/19 Јавна набавка мале вредности добара
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкусрна документација
Позив за подношење понуда
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о закљученом уговору
 
2/18 Јавна набавка мале вредности добара
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкусрна документација
Позив за подношење понуда
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о закљученом уговору
 
01/17 Јавна набавка мале вредности
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкусрна документација
Позив за подношење понуда
...
Одлука о додели уговора
...
Обавештење о закљученом уговору
 
01/16 Јавна набавка мале вредности
Оброци - ручак за ученике у продуженом боравку
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
  ...
Одлука о додели уговора
  ...
Обавештење о закљученом уговору
 
ЈН бр. 1/2015 Јавна набавка мале вредности
Услуга достављања припремљених оброка у школе (услуга кетеринга)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
...
Обавештење о закљученом уговору