Лице за заштиту података

Евиденцијa лица за заштиту података

Редни број Име и презиме/назив руковаоца односно обрађивача Адреса/седиште руковаоца односно обрађивача Име и презиме лица за заштиту података Адреса лица за заштиту података Имејл лица за заштиту података Број телефона лица за заштиту података
1. OШ “1300 каплара” Панчина 1, Звездара, Београд Наташа Миљановић Панчина 1, Звездара, Београд natasakaplari@sbb.rs 011/2411519

Правилник о заштити података о личности →