Организација и ритам радног дана

Почетак школске 2021/22. године реализоваће се кроз организацију образовно-васпитног рада у школи кроз непосредан рад са ученицима (1. модел). Модели организације образовно-васпитног рада разматрају се према специфичним условима који важе за поједине територије (општине и градове), имајући у виду динамику епидемије и обухват вакцинацијом. Уколико ситација буде неповољна за територију на којој се наша школа налази разматраће се 2. и 3. модел образовно-васпитног рада.

Настава почиње 1. септембра 2021. године.


Непосредан образовно-васпитни рад подразумева:
• час траје 45 минута,
• цело одељење заједно похађа наставу.

Маске за ученике су потребне приликом уласка и изласка из школе, као и када ученик говори у учионици.

Трећи и четврти разред наставу ће похађати у две смене, преподневној и поподневној. Преподневна смена почиње у 8 часова, а поподневна смена у 13 часова.

Трећи разред 1. септембра стартује са наставом у поподневној смени, а четврти разред у преподневној смени. Смене ће се мењати на седмичном нивоу.Закључак 08 Бр.53-7048-2021-1
(Министарство просвете)

Распоред активности/звоњења – ПРВА СМЕНА

8.00-8.45 први наставни час
8.45-8.50 одмор од 5 минута
8.50-9.35 други наставни час
9.35-9.55 велики одмор од 20 минута
9.55-10.40 трећи наставни час
10.40-10.45 одмор од 5 минута
10.45-11.30 четврти наставни час
11.30-11.40 одмор од 10 минута
11.40-12.25 пети наставни час
12.25-12.30 одмор од 5 минута
12.30-13.15 шести наставни час

Распоред активности/звоњења – ДРУГА СМЕНА

12.10-12.55 претчас
12.55-13.00 одмор од 5 минута
13.00 13.45 први наставни час
13.45-13.50 одмор од 5 минута
13.50-14.35 други наставни час
14.35-14.55 одмор од 20 минута
14.55-15.40 трећи наставни час
15.40-15.45 одмор од 5 минута
15.45-16.30 четврти наставни час
16.30-16.35 одмор од 5 минута
16.35-17.20 пети наставни час