Одељењске старешине

Млађи разреди Старији разреди
Одељење Одељењски старешина Одељење Одељењски старешина
1/1 Марина Цветановић
руководилац разредног већа
5/1 Јелена Николић
1/2 Мирела Радолић 5/2 Јасмина Николић
1/3 Татјана Ковијанић 5/3 Драгана Рашуо
руководилац разредног већа
2/1 Јелена Ристивојевић 6/1 Лола Миловановић
2/2 Весна Андрић
руководилац разредног већа
6/2 Татјана Станковић
руководилац разредног већа
2/3 Данијела Траиловић
3/1 Орнела Маслеша 7/1 Јасмина Вукојевић
руководилац разредног већа
3/2 Славица Бркић
руководилац разредног већа
7/2 Милован Никшић
4/1 Зорица Медић 8/1 Драган Зејак
руководилац разредног већа
4/2 Ирена Стефановић
руководилац разредног већа
8/2 Снежана Човић

Продужени боравак 1. разред Марина Драгичевић
Марина Нисић
2. разред Зоран Стојановић