Одељењске старешине

Млађи разреди Старији разреди
Одељење Одељењски старешина Одељење Одељењски старешина
1/1 Орнела Маслеша - руководилац РВ 5/1 Нада Јелић
1/2 Славица Бркић 5/2 Мирјана Настић - руководилац РВ
2/1 Зорица Медић - руководилац РВ 6/1 Драган Зејак - руководилац РВ
2/2 Ксенија Гаћиновић 6/2 Бојана Живановић
3/1 Марина Цветановић - руководилац РВ 7/1 Јасмина Николић - руководилац РВ
3/2 Зоран Стојановић 7/2 Снежана Човић
3/3 Јелена Кнежевић 7/3 Јелена Николић
4/1 Ирена Стефановић - руководилац РВ 8/1 Татјана Станковић - руководилац РВ
4/2 Весна Андрић 8/2 Милован Никшић
8/3 Лола Миловановић

Продужени боравак 1. разред Марина Драгичевић,
руководилац продуженог боравка
1. и 2. разред Татјана Маричић
2. разред Данијела Траиловић
Финансира Град 3. разред
4. разред