Одељењске старешине

Млађи разреди Старији разреди
Одељење Одељењски старешина Одељење Одељењски старешина
1/1 Јелена Ристивојевић 5/1 Татјана Станковић - руководилац РВ
1/2 Весна Андрић - руководилац РВ 5/2 Лола Миловановић
1/3 Данијела Траиловић
2/1 Орнела Маслеша 6/1 Јасмина Вукојевић - руководилац РВ
2/2 Славица Бркић - руководилац РВ 6/2 Милован Никшић
3/1 Зорица Медић - руководилац РВ 7/1 Драган Зејак - руководилац РВ
3/2 Ирена Стефановић 7/2 Бојана Живановић
4/1 Марина Цветановић - руководилац РВ 8/1 Јасмина Николић
4/2 Зоран Стојановић 8/2 Снежана Човић - руководилац РВ
4/3 Татјана Ковијанић 8/3 Јелена Николић

Продужени боравак 1. разред Ана Живковић
Мирела Радолић
2. разред Марина Драгичевић,
руководилац продуженог боравка
Финансира Град 3. разред /
4. разред /