Одељењске старешине

Млађи разреди Старији разреди
Одељење Одељењски старешина Одељење Одељењски старешина
1/1 Зорица Медић - руководилац РВ 5/1 Драган Зејак
1/2 Ксенија Гаћиновић 5/2 Злата Ступаревић - руководилац РВ
2/1 Марина Цветановић - руководилац РВ 6/1 Јасмина Николић
2/2 Зоран Стојановић 6/2 Тамара Атанасијевић - руководилац РВ
2/3 Јелена Кнежевић 6/3 Јелена Николић
3/1 Ирена Стефановић - руководилац РВ 7/1 Татјана Станковић
3/2 Весна Андрић 7/2 Милован Никшић
7/3 Лола Миловановић - руководилац РВ
4/1 Орнела Маслеша - руководилац РВ 8/1 Горица Станојевић
4/2 Славица Бркић 8/2 Мирјана Настић - руководилац РВ

Продужени боравак 1. разред Невена Цветковић
1. и 2. разред Татјана Маричић
2. разред Марина Драгичевић,
руководилац продуженог боравка
3. разред Милица Видановић
4. разред Данијела Траиловић