Бројно стање ученика

На почетку школске 2018/19. године у школи има 424 ученика распоређених у 19 одељења (10 одељења од првог до четвртог разреда и 9 одељења од петог до осмог разреда). У млађим разредима има 214 ученика, а у старијим 210 ученика.

У школи су формирана два одељења другог, трећег, петог, шестог и седмог разреда , а три одељења првог, четвртог и осмог разреда. Просечан број ученика по одељењу је 22,3.