Бројно стање ученика

На почетку школске 2023/2024. године школа има 551 ученика распоређених у 23 одељења (12 одељења од првог до четвртог разреда и 11 одељења од петог до осмог разреда).

У одељењима од првог до четвртог разреда има 317 ученика, од петог до осмог 234 ученика.