Бројно стање ученика

На почетку школске 2019/20. године у школи има 412 ученика распоређених у 19 одељења (10 одељења од првог до четвртог разреда и 9 одељења од петог до осмог разреда). У млађим разредима има 217 ученика, а у старијим 195 ученика.

У школи су формирана два одељења трећег, четвртог, шестог, седмог и осмог разреда , а три одељења првог, другог и петог разреда. Просечан број ученика по одељењу је 22.