Бројно стање ученика

На почетку школске 2016/17. године у школи има 389 ученика распоређених у 19 одељења (9 у млађим и 10 у старијим разредима). У млађим разредима има 182 ученика, а у старијим 207 ученика.

По два одељења су у првом, трећем, четвртом, петом и осмом разреду, а по три у другом, шестом и седмом разреду. Просечан број ученика у одељењу је 20,5.