Бројно стање ученика

На почетку школске 2017/18. године у школи има 405 ученика распоређених у 19 одељења (9 у млађим и 10 у старијим разредима). У млађим разредима има 199 ученика, а у старијим 206 ученика.

По два одељења су у првом, другом, четвртом, петом и шестом разреду, а по три у трећем, седмом и осмом разреду. Просечан број ученика у одељењу је 21,3.