Интегрисани часови у трећем разреду

Ученици одељења III-2 су на часовима ликовне културе на темe „У музеју“ и „Споменици културе нашег краја“ имали задатак да направе скулптуру у простору, макету или да нацртају неки материјални историјски извор (манастир, тврђава, споменик). Радили су на интегрисаним часовима пројектне наставе и ликовне културе, примењујући знања стечена из наставног предмета природа и друштво. Ученици су се забавили користећи различите материјале приликом израде (глина, пластелин, дрво), а радове су приказали на малој одељењској изложби.