Међународни дан планете Земље

Међународни дан планете Земље, 22. април, обележава се сваке године широм света. Циљ је да се скрене пажња на значај очувања животне средине и да се доведе до промене еколошке свести. Повећање броја становника на Земљи и индустријализација довеле су до загађења ваздуха, земље и воде. Све већи проблем су и нехигијенске дивље депоније. Последњих стотинак година планета Земља доживела је веће загађење него милионима година уназад. Неодговорно људско понашање довело је до климатских промена, до ефекта стаклене баште, глобалног загревања, до нестајања многих биљних и животињских врста са лица Земље. Сваки човек на планети, ма где се налазио, мора да поштује природне законе и да се понаша у складу с њима. Само здрава и чиста животна средина може нам пружити квалитетнији живот.