Музички пројекат студената ФМУ за наше ученике

Студенти Факултета музичке уметности направили су леп музички пројекат за наше ученике. Пројекат има за циљ да деци приближи музику барока, коју студенти прве године Факултета музичке уметности у Београду проучавају у оквиру курса Историје музике. Студенти су, такође, ученицима у пројекту приказали и инструменте које свирају: флауту, обоу, хорну, фагот и кларинет. Овај пројекат представљен је у оквиру програма сарадње родитеља и школе. Наиме, професорка на Факултету музичке уметности Ивана Перковић, чији су студенти направили пројекат, мајка је наше ученице другог разреда.

Захваљујемо се студентима и њиховој професорки!

Погледајте музички пројекат: