Тематски дан – пројектна настава

Наставници Душан Радојевић и Јасмина Вукојевић, Лола Миловановић и Милина Смиљанић применили су знања стечена на семинару Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема. Том приликом ученици петог и седмог разреда учествовали су у активностима за тематски дан "Том Сојер решава једначине у мејккод окружењу", као и у активностима везаним за пројектну наставу. Ученици су правили паное, научили су шта су то мапе ума, питања вишег реда, правили презентације и видели како могу искористити стечена знања из програмирања како би решили задатке из математике.