Радионице ЕcoHub

Еколошке радионице у организацији Еколошког друштва ЕcoHub из Земуна, и у овом полугодишту организују часове за ученике трећег, четвртог и петог разреда.

Област екологије и заштите животне средине је једна од најважнијих тема у свакодневном животу.

Свесни важности ове теме, и даље настављамо едукацију наших ученика.