Специјални резерват природе “Засавица”

18.09.2021.

Наша школа је једина на општини Звездара која је добила позив за учешће на у раду горанске радионице “Заштита, очување вишенаменско коришћење и подизање свести и знањао вредностима шума код младих и спровођења Програма едукације за најмлађе припаднике Покрета горана.

Ученици шестог разреда су са наставницом биологије на једнодевној радионици имали прилику да се упознају са пошумљавањем, значајем шума, подизањем ветрозаштитних појасева, Специјалним резерватом природе ”Засавица”, врстама дрвећа које успева на том подручју, акцијама и активностима које организује Покрет горана Србије, Војводине и Београда, и Програмом заштите и унапређивање шума у 2021.години,као и да се друже и уживају у слободном времену.