Специјални резерват природе “Засавица”,
24.09.2022.

У оквиру реализације Пројекта “Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих“ и спровођења Програма едукације за најмлађе припаднике Покрета горана, Порет горана Србије у сарадњи са: Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управом за шуме, СРП ” Засавица” организује за ученике шестог разреда, једнодневну радионицу упратњи наставница биологије. На овој једнодевној радионици, ученици су имали прилику да се упознају са пошумљавањем, значајем шума, подизањем ветрозаштитних појасева, Специјалним резерватом природе ”Засавица”, врстама дрвећа које успева на том подручју, акцијама и активностима које организује Покрет горана Србије, Војводине и Београда, и Програмом заштите и унапређивања шума у 2022. години, као и да се друже и уживају у слободном времену. Добри временски услови и лепо расположење свих припадника Покрета горана, уз едукативне садржаје, учинило је ову радионицу упешном која ће остати свима у сећању још много година.