Специјални резерват природе “Засавица”, 30.09.2023.

У оквиру реализације Пројекта “Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих“ и спровођења Програма едукације за најмлађе припаднике Покрета горана, Порет горана Србије у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управом за шуме, СРП ” Засавица” је организовао за ученике шестог разреда, једнодневну радионицу упратњи наставнице биологије Милене Ранчић. На овој једнодевној радионици, ученици су имали прилику да се упознају са пошумљавањем, значајем шума, подизањем ветрозаштитних појасева, Специјалним резерватом природе ”Засавица”, врстама дрвећа које успева на том подручју, акцијама и активностима које организује Покрет горана Србије, Војводине и Београда, и Програмом заштите и унапређивања шума у 2023. години, као и да се друже и уживају у слободном времену. Изузетни временски услови и лепо расположење свих припадника Покрета горана, уз едукативне садржаје и вожњу бродићем, учинило је ову радионицу упешном која ће остати свима у лепом сећању још много година.