Администрација и стручне службе

Радно место Име и презиме
Директор Марица Ременски
Педагог Љиљана Грујић
Библиотекар Бојана Живановић
Секретар Наташа Миљановић
Шеф рачуноводства Ивана Латиновић
Административно-финансијски радник

Предметни наставници

Предмет Име и презиме
Српски језик Тамара Анастасијевић
Нада Јелић
Бојана Живановић
Енглески језик Мирјана Кнежевић
Лола Миловановић
Немачки језик Јасмина Николић
Руски језик Татјана Раковић
Географија Драган Зејак
Кристина Ђорђевић
Историја Мирјана Настић
Математика

Информатика и рачунарство, математика
Милован Никшић
Злата Ступаревић
Горица Станојевић
Хемија Зорица Милић
Снежана Човић
Физика Снежана Човић
Биологија Љиљана Јовановић
Техничко и информатичко образовање Јелена Николић
Ликовна култура Душан Атанацковић
Музичка култура Злата Јеремић
Физичко васпитање и изабрани спорт Татјана Станковић
Милан Ђурашиновић
Грађанско васпитање Лола Миловановић
Јасмина Николић
Верска настава Ивана Антонијевић
Тијана Вуловић

Наставници разредне наставе

Звање Име и презиме
Наставници разредне наставе Зорица Медић
мр Ксенија Гаћиновић
Марина Цветановић
Зоран Стојановић
Јелена Кнежевић
Ирена Стефановић
Весна Андрић
Орнела Маслеша
Славица Бркић
Наставници разредне наставе у продуженом боравку Марина Драгичевић
Татјана Маричић
Невена Цветановић
Милица Видановић
Данијела Траиловић

Помоћно особље и одржавање

Радно место Име и презиме
Домар Љубомир Јовановић
Спремачица Аница Драгељевић
Невена Вукић
Милка Ђорђевић
Миланка Јекић
Иванка Крстић
Марија Милановић
Руја Митровић
Радмила Обућина
Ана Подрић
Фатима Усеновски