Администрација и стручне службе

Радно место Име и презиме
Директор Марица Ременски
Педагог Љиљана Грујић
Библиотекар Драгана Рашуо
Секретар Наташа Миљановић
Шеф рачуноводства Жарко Васовић
Административно-финансијски радник Сања Николић

Предметни наставници

Предмет Име и презиме
Српски језик Драгана Рашуо
Слађана Бирманчевић
Јасмина Вукојевић
Енглески језик Мирјана Кнежевић
Лола Миловановић
Немачки језик Јасмина Николић
Географија Драган Зејак
Историја Јелена Станисављевић
Математика

Информатика и рачунарство, математика
Милован Никшић
Душан Радојевић
Невена Ђокић
Хемија Зорица Милић
Снежана Човић
Физика Снежана Човић
Биологија Љиљана Јовановић
Техничко и информатичко образовање Јелена Николић
Ликовна култура Милена Обрадовић
Музичка култура Злата Јеремић
Физичко васпитање и изабрани спорт Татјана Станковић
Слободан Андреев
Грађанско васпитање Лола Миловановић
Драгана Рашуо
Јелена Станисављевић
Верска настава Ивана Антонијевић
Тијана Вуловић

Наставници разредне наставе

Звање Име и презиме
Наставници разредне наставе Зорица Медић
Татјана Ковијанић
Марина Цветановић
Мирела Радолић
Јелена Ристивојевић
Ирена Стефановић
Весна Андрић
Орнела Маслеша
Славица Бркић
Данијела Траиловић
Наставници разредне наставе у продуженом боравку Марина Драгичевић
Маријана Мијовић
Марина Нисић

Помоћно особље и одржавање

Радно место Име и презиме
Домар Љубомир Јовановић
Чистачица Аница Драгељевић
Милена Дробњак
Миланка Јекић
Иванка Крстић
Марија Милановић
Руја Митровић
Радмила Обућина
Ана Подрић
Фатима Усеновски