Администрација и стручне службе

Радно место Име и презиме
Директор Марица Ременски
Педагог Љиљана Грујић
Библиотекар Бојана Живановић
Секретар Наташа Миљановић
Шеф рачуноводства Ивана Латиновић
Административно-финансијски радник Сања Николић

Предметни наставници

Предмет Име и презиме
Српски језик Нада Јелић
Бојана Живановић
Јасмина Вукојевић
Енглески језик Мирјана Кнежевић
Лола Миловановић
Немачки језик Јасмина Николић
Руски језик Биљана Стајчић
Географија Драган Зејак
Историја Мирјана Настић
Математика

Информатика и рачунарство, математика
Милован Никшић
Душан Радојевић
Горица Станојевић
Хемија Зорица Милић
Снежана Човић
Физика Снежана Човић
Биологија Љиљана Јовановић
Техничко и информатичко образовање Јелена Николић
Ликовна култура Душан Атанацковић
Музичка култура Злата Јеремић
Физичко васпитање и изабрани спорт Татјана Станковић
Милан Ђурашиновић
Грађанско васпитање Лола Миловановић
Јасмина Николић
Мирјана Настић
Верска настава Ивана Антонијевић
Тијана Вуловић

Наставници разредне наставе

Звање Име и презиме
Наставници разредне наставе Зорица Медић
Татјана Ковијанић
Марина Цветановић
Зоран Стојановић
Јелена Ристивојевић
Ирена Стефановић
Весна Андрић
Орнела Маслеша
Славица Бркић
Данијела Траиловић
Наставници разредне наставе у продуженом боравку Марина Драгичевић
Мирела Радолић
Ана Живковић

Помоћно особље и одржавање

Радно место Име и презиме
Домар Љубомир Јовановић
Чистачица Аница Драгељевић
Милена Дробњак
Миланка Јекић
Иванка Крстић
Марија Милановић
Руја Митровић
Радмила Обућина
Ана Подрић
Фатима Усеновски