Распоред дежурства наставника

Период Локација Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
Пре часова Двориште и хол Весна А.
Мирјана Н.
Ирена С.
Орнела М.
Милан Ђ.
Татјана С.
Весна А.
Драган З.
Злата Ј.
Орнела М.
1. спрат Тамара А.
Јасмина Н.
Лола М.
Мирјана К.
Душан А.
Љиљана Ј.
Љиљана Ј.
Злата С.
Нада Ј.
Душан А.
2. спрат Јелана Р.
Славица Б.
Марина Ц.
Зоран С.
Славица Б.
Јелена Р.
Снежана Ч.
Марина Ц.
Горица С.
Мирјана К.
1. Велики одмор Двориште и хол Весна А.
Мирјана Н.
Ирена С.
Орнела М.
Милан Ђ.
Татјана С.
Весна А.
Драган З.
Злата Ј.
Орнела М..
1. спрат Тамара А.
Јасмина Н.
Лола М.
Мирјана К.
Душан А.
Љиљана Ј.
Љиљана Ј.
Злата С.
Нада Ј.
Душан А.
2. спрат Славица Б.
Јелана Р.
Марина Ц.
Зоран С.
Славица Б.
Јелена Р.
Снежана Ч.
Марина Ц.
Горица С.
Мирјана К.
2. Велики одмор Двориште и хол Весна А.
Мирјана Н.
Ирена С.
Орнела М.
Милан Ђ.
Татјана С.
Весна А.
Драган З.
Злата Ј.
Орнела М..
1. спрат Тамара А.
Јасмина Н.
Лола М.
Мирјана К.
Душан А.
Љиљана Ј.
Љиљана Ј.
Злата С.
Нада Ј.
Душан А.
2. спрат Славица Б.
Јелана Р.
Марина Ц.
Зоран С.
Славица Б.
Јелена Р.
Снежана Ч.
Марина Ц.
Горица С.
Мирјана К.
Главни дежурни Тијана В.
Јелена Н.
Злата С. Снежана Ч. Нада Ј.
Јасмина Н.
Ирена С.
Татјана С.