Распореди
Стручне службе, већа, старешине
Друге активности
Матура (матуранти)
Организација и ритам радног дана

Образовно –васпитни рад у школској 2020/2021. години планира се кроз организацију:

 • Образовно-васпитног рада у школи кроз непосредан рад и наставом на даљину
 • - Наставе на даљину у школи

Непосредан образовно – васпитни рад у школи

 • Час траје 30 минута
 • Одељења су подељена на групе- свака група може да има највише 15 ученика. У школи је формирано 40 група.
 • Број ученика који истовремено борави у школи не сме да пређе 50 % укупног
 • Настава се организује у две смене. Прву смену - од 8,00 часова похађају ученици од 1. до 4. разреда. Другу смену- од 13,30 похађају ученици од 5. до 8. разреда.
 • Групе ученика обе смене ротиратају се на недељном нивоу.
 • Први и други разред велики одмор имају после 2.часа, а трећи и четврти разред , као и ученици од 5. до 8. разреда после 3.часа

Модел образовно-васпитног рада – први циклус

У складу са Законом , а на основу Посебног програма:

 1. Час траје 30 минута
 2. Прву смену чине ученици од 1. до 4. разреда, подељени у две групе (група А и група Б). Формиране су 22 групе. Број ученика који истовремено борави у школи не прелази 50 % укупног броја ученика у школи.
 3. Прва смена групе А почиње са наставом у 8,00 часова, а настава за групу Б реализоваће се од 10.45 часова, до 12.35 часова.
 4. Ученици од 1. до 4. разреда имају до 4 часа дневно у школи, прва група 4 часа, а друга група 3 часа.
 5. Свако одељење има своју учионицу.

Комбиновани модел - други циклус

 1. Другу смену чине ученици од 5. до 8. разреда, подељени у две групе(група А и група Б)
 2. Друга смена са наставом почиње у 13.30
 3. Час траје 30 минута
 4. Реализација наставе за ученике од 5.до 8.разреда одвијаће се према комбинованом моделу и то:
  • A група друге смене наставу у школи ће пратити понедељком,средом и петком, а уторком и четвртком наставу ће пратити од куће онлајн ( ТВ часови, Мајкрософт Тимс),
  • Б група друге смене наставу у школи ћепратити уторком и четвртком, а понедељком средом и петом од куће онлајн(ТВ часови , Мајкрософт Тимс)
 5. Настава за ученике од 5.до 8.разреда , реализоваће се по редовном рспореду .
 6. Свако одељење има своју учионицу.

ПРВА СМЕНА –РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ

ПРВА СМЕНА А ГРУПА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД
од до АКТИВНОСТ
8.00 8.30 ПРВИ НАСТАВНИ ЧАС
8.30 8.35 одмор од 5 минута
8.35 9.05 ДРУГИ НАСТАВНИ ЧАС
9.05 9.20 велики одмор од 15 минута
9.20 9.50 ТРЕЋИ НАСТАВНИ ЧАС
9.50 9.55 одмор од 5 минута
9.55 10.25 ЧЕТВРТИ НАСТАВНИ ЧАС
ПРВА СМЕНА А ГРУПА ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
од до АКТИВНОСТ
8.00 8.30 ПРВИ НАСТАВНИ ЧАС
8.30 8.35 одмор од 5 минута
8.35 9.05 ДРУГИ НАСТАВНИ ЧАС
9.05 9.20 велики одмор од 15 минута
9.20 9.50 ТРЕЋИ НАСТАВНИ ЧАС
9.50 9.55 одмор од 5 минута
9.55 10.25 ЧЕТВРТИ НАСТАВНИ ЧАС
ПРВА СМЕНА Б ГРУПА
од до АКТИВНОСТ
10.45 11.15 ПРВИ НАСТАВНИ ЧАС
11.15 11.20 одмор од 5 минута
11.20 11.50 ДРУГИ НАСТАВНИ ЧАС
11.50 12.05 велики одмор од 15 минута
12.05 12.35 ТРЕЋИ НАСТАВНИ ЧАС

ДРУГА СМЕНА –РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ

ДРУГА СМЕНА А И Б ГРУПА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА
од до АКТИВНОСТ
13.30 14.00 ПРВИ НАСТАВНИ ЧАС
14.00 14.05 одмор од 5 минута
14.05 14.35 ДРУГИ НАСТАВНИ ЧАС
14.35 14.50 велики одмор од 15 минута
14.50 15.20 ТРЕЋИ НАСТАВНИ ЧАС
15.20 15.25 одмор од 5 минута
15.25 15.55 ЧЕТВРТИ НАСТАВНИ ЧАС
15.55 16.00 одмор од 5 минута
16.00 16.30 ПЕТИ НАСТАВНИ ЧАС
16.30 16.35 одмор од 5 минута
16.35 17.05 ШЕСТИ НАСТАВНИ ЧАС
17.05 17.10 одмор од 5 минута
17.10 17.40 СЕДМИ НАСТАВНИ ЧАСчасови секција, допунске и додатне наставе

Настава на даљину

Настава на даљину реализује се на основу Посебног програма основног образовања и васпитања.

Настава на даљину се реализује:

 1. Одабране платформе на нивоу школе
 2. Путем Јавног медијског сервиса Србије
 3. На нивоу школе користи се платформа Microsoft Teams која омогућава креирање дигиталних наставних садржаја, додавање отворених образовних ресурса,осмишљавање активности учења – задаци, радионице, форуми које предвиђају пружање повратне информације и подстицање вршњачког учења.
 4. Наставници на дневном нивоу – према редовном распореду часова постављају дигиталне садржаје који су доступни свим ученицима.

Распоред звоњења
од до Активност
14.00 14.40 Први наставни час
14.40 14.45 Одмор од 5 минута
14.45 15.25 Други наставни час
15.25 15.40 Велики одмор од 15 минута
15.40 16.20 Трећи наставни час
16.20 16.25 Одмор од 5 минута
16.25 17.05 Четврти наставни час
17.05 17.10 Одмор од 5 минута
17.10 17.50 Пети наставни час
17.50 17.55 Одмор од 5 минута
17.55 18.35 Шести наставни час
18.35 Полазак