Распореди
Стручне службе, већа, старешине
Друге активности
Матура (матуранти)
Организација и ритам радног дана

  • Настава у преподневној смени почиње у 8:00 часова.
  • Ученици су дужни да буду присутни у школском дворишту најкасније до 7:50.
  • Долазак главног дежурног наставника је у 7:30, а осталих дежурних наставника у 7:40.
  • Дежурни наставници дежурају у дворишту школе током великих одмора и пре почетка наставе.

Распоред звоњења
од до Активност
8.00 8.45 Први наставни час
8.45 8.50 Одмор од 5 минута
8.50 9.35 Други наставни час
9.35 9.55 Велики одмор од 20 минута
9.55 10.40 Трећи наставни час
10.40 10.45 Одмор од 5 минута
10.45 11.30 Четврти наставни час
11.30 11.40 Одмор од 10 минута
11.40 12.25 Пети наставни час
12.25 12.30 Одмор од 5 минута
12.30 13.15 Шести наставни час
13.15 13.20 Одмор од 5 минута
13.30 14.15 Часови секција, допунске и додатне наставе