Распоред додатне, допунске наставе, секција, ИКР и припрема за ЗИ за школску 2018/2019. годину

Старији разреди
Распоред допунске, додатне наставе, секција, индивидуално-корективног рада и припремне наставе за завршни испит, за ученике од 5. до 8. разреда

Млађи разреди
Распоред одржавања допунске, додатне наставе, индивидуално-корективног рада и секција
за ученике од 1. дo 4. разреда

Име и презиме наставника Допунска Додатна Секција Индивидуално-корективни рад Припремна настава за ЗИ
Нада Јелић Понедељак 7. час Среда претчас Уторак 7. час Четвртак претчас
Тамара Анастасијевић Уторак претчас Петак 7. час Четвртак 7. час
(2. и 4. недеља)
Бојана Живановић Понедељак 7. час
(2. и 4. недеља)
Понедељак 7. час
(1. и 3. недеља)
Уторак 7. час
(2. и 4. недеља)
Мирјана Кнежевић Понедељак претчас Четвртак претчас Уторак 7. час Среда претчас
Лола Миловановић Уторак 7. час
(1. и 3. недеља)
Четвртак 8. час Понедељак 7. час
Јасмина Николић Понедељак 8. час Уторак 8. час Четвртак 8. час Петак 8. час
Тања Раковић Среда 8. час
(1. и 3. недеља)
Понедељак 8. час
(1. и 3. недеља)
Понедељак 8. час
(2. и 4. недеља)
Среда 8. час
(2. и 4. недеља)
Душан Атанацковић Петак 7. час Петак 8. час
Мирјана Настић Понедељак 7. час
(1. и 3. недеља)
Уторак 7. час
(1. и 3. недеља)
Уторак Петак 7. час
(1. и 3. недеља)
Петак 7. час
(2. и 4. недеља)
Драган Зејак Четвртак
(1. и 3. недеља)
Четвртак
(2. и 4. недеља)
Понедељак 7. час У другом пол.
Милован Никшић Петак претчас Уторак претчас Среда претчас
(2. и 4. недеља)
Четвртак 7. час
Снежана Човић Уторак претчас Среда претчас Петак претчас Уторак 7. час
Зорица Милић Четвртак претчас
(1. и 3. недеља)
Четвртак претчас
(2. и 4. недеља)
Љиљана Јовановић Четвртак 7. час Понедељак 7. час Среда 7. час У другом пол.
Горица Станојевић Среда 8. час
(1. и 3. недеља)
Среда 8. час
(2. и 4. недеља)
Уторак претчас
Злата Ступаревић Уторак 7. час Четвртак 7. час Четвртак 8. час Уторак претчас
Јелена Николић Понедељак 7. час
Среда 7. час
Уторак 7. час
Татјана Станковић Понедељак,
Уторак 8. час
Петак 8. час
Милан Ђурашиновић Понедељак 8. час
Злата Јеремић Среда и
Петак 7. час

Млађи разреди

Име и презиме наставника Разред/одељење Допунска настава Додатна настава
Зорица Медић 1/1 Понедељак - уч. 37
Петак - уч. 37
Ксенија Гаћиновић 1/2 Понедељак - уч. 28
Петак - уч. 23
Марина Цветановић 2/1 Уторак - уч. 20
Петак - уч. 22
Зоран Стојановић 2/2 Уторак - уч. 26
Петак - уч. 6
Јелена Кнежевић 2/3 Уторак - уч. 2
Петак - уч. 40
Весна Андрић 3/1 Понедељак - уч. 2
Петак - уч. 2
Ирена Стефановић 3/2 Понедељак - уч. 7
Орнела Маслеша 4/1 Среда - уч. 8 Петак - уч. 8
Славица Бркић 4/2 Петак - уч. 5 Понедељак - уч. 29