Продужени боравак

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно образовног рада, који се одвија после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности. Рад у продуженом боравку се много разликује од рада у редовној настави јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра. Наша школа организује продужени боравак за потребе наших ученика. Боравак похађају ученици од првог до четвртог разреда.

Рад се одвија од 11:30 до 17:30 часова. Опремљени смо неопходним техничким и дидактичким средствима, која нам помажу да остваримо своје планиране циљеве.

  • У раду са децом уважавамо различите могућности ученика и имамо увек у виду да се деца развијају различитим темпом и на различите начине;
  • откривамо посебне склоности сваког детета, истичемо их, развијамо, а резултате награђујемо (у виду диплома, признања, похвала и слично);
  • од ученика тражимо онолико колико могу да пруже;
  • радимо домаће задатке;
  • вежбамо, проширујемо знања;
  • обављамо индивидуалне разговоре са родитељима, дајемо информације о напредовању њиховог детета, обавештавамо какво је њихово дете у игри, како усваја градиво приликом учења, на којим садржајима треба додатно радити, колико је дете спремно да прихвати и пружи помоћ у групи, како реагује на умор, како се носи са проблемима;
  • Ученици који похађају боравак непосредније и интезивније комуницирају са другом децом, чвршће и смисленије повезују школско учење са животом изван школе.

Организација времена
Време организујемо у 3 сегмента:

  • СЛОБОДНО ВРЕМЕ (друштвене игре по слободном избору, игре опуштања, спортске игре…)
  • ВРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА (самосталан рад ученика уз помоћ наставника)
  • УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА – КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ликовне, музичке, страног језика, спортске, говорно – језичке радионице. Одмор и забава су прилагођени временским условима. Користимо школску салу, спољне спортске терене, дигиталну учионицу.Учествујемо у обележавању свих значајних догађаја у нашој школи (Дан школе, школска слава Свети Сава, Новогодишњи вашар и приредба, приредбе за почетак и крај школске године). Учествујемо у разним пројектима и хуманитарним акцијама.

Распоред активности по данима у продуженом боравку
група 1. разреда

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
11:30-12:30 Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика
12:30-13:00 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време
13:00-13:30 Ручак Ручак Ручак Ручак Ручак
13:30-14:00 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време
14:00-15:30 Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака
15:45-16:30 Музичка радионица Ликовна радионица <Саобраћајна радионица/td> Драмска радионица Спортска радионица
16:30-17:30 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време
група 2. разреда
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
11:30-12:30 Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика
12:30-13:00 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време
13:00-13:30 Ручак Ручак Ручак Ручак Ручак
13:30-14:00 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време
14:00-15:30 Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака
15:45-16:30 Спортска радионица Ликовна радионица Саобраћајна радионица Еколошка радионица Музичка радионица
16:30-17:30 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време