Продужени боравак

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно-образовног рада, који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности.

Продужени боравак организује се у мањим групама - у складу са упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе ( Закључак 08 Број:53-6306/2020-1 од 11.8.2020. године).

У школи су 3 групе продуженог боравка. Две групе ученика су истог разреда, а једну групу ученика чине ученици 1. и 2. разреда.

Због актуелне епидемиолошке ситуације препоручује се организација часова наставе и активности,односно активности на отвореном простору, када год то услови дозвољавају.

Рад у продуженом боравку се много разликује од рада у редовној настави јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра.

Боравак ће у школској 2020/21. години бити организован у периоду од 8,00 до 17,30 часова на основу прибављеног мишљења родитеља.

Распоред активности по данима у продуженом боравку

Прва седмица

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
10:30-10:45 Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика
10:45-11:00 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време
11:00-11:30 Ужина Ужина Ужина Ужина Ужина
11:30-12:30 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време
12:30-13:00 Ручак Ручак Ручак Ручак Ручак
13:00-14:30 Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака
14:30-15:30 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време
15:30-16:30 Ликовна радионица Музичка радионица Спортска радионица Саобраћајна радионица Драмска радионица
16:30-17:30 Припрема и преузимање ученика Припрема и преузимање ученика Припрема и преузимање ученика Припрема и преузимање ученика Припрема и преузимање ученика
Друга седмица
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
7:30-8:00 Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика Прихватање ученика
8:00-8:30 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време
8:30-9:00 Ужина Ужина Ужина Ужина Ужина
9:00-9:30 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време
9:30-10:30 Ликовна радионица Музичка радионица Спортска радионица Саобраћајна радионица Драмска радионица
10:30-10:45 Припрема и одлазак ученика на наставу Припрема и одлазак ученика на наставу Припрема и одлазак ученика на наставу Припрема и одлазак ученика на наставу Припрема и одлазак ученика на наставу
10:45-12:35 Ученици похађају наставу Ученици похађају наставу Ученици похађају наставу Ученици похађају наставу Ученици похађају наставу
12:35-12:45 Преузимање ученика са наставе Преузимање ученика са наставе Преузимање ученика са наставе Преузимање ученика са наставе <Преузимање ученика са наставе/td>
12:45-13:15 Ручак Ручак Ручак Ручак Ручак
13:15-14:30 Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време Слободно време
14:30-16:00 Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака Израда домаћих задатака
16:00-16:30 Ужина Ужина Ужина Ужина Ужина
16:30-17:30 Припрема и преузимање ученика Припрема и преузимање ученика Припрема и преузимање ученика Припрема и преузимање ученика Припрема и преузимање ученика