Завршни испит - српски језик

Стилске фигуре у народној поезији Акценти
Доситеј Обрадовић Историја језика
Књижевни родови и врсте Књижевно-теоријски појмови
Народна књижевност - подела Полисемија
Табела 7 Табела 8
Стилске фигуре Заменице - преглед