Опрема и наставна средства

Преглед наставних средстава и помагала

Наставна средства и помагала Комада Налазе се
Касетофон/музичка линија 9 1, 7, 8, 18, 19, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 40
ДВД 2 канцеларија, продужени боравак
ТВ 4 1, 28, 34, зборница
Рачунар 40 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27,
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, библиотека
Лап-топ 3 канцеларија
Видео-бим 18 1, 19, 20, 21, 23, 27, 28,
29, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, зборница
Штампач 9 23, 27, 33, 35, зборница, канцеларије
Копир апарат 2 канцеларија
Ди-џеј миксета 1 канцеларија
Графоскоп 3 1, 23, 33
Интерактивна табла 3 22, 27, 34