Опрема и наставна средства

Преглед наставних средстава и помагала

Наставна средства и помагала Комада Налазе се
Касетофон 9 2, 5, 8, 19, 27, 33, 34, 36, 37
ДВД 2 канцеларија, продужени боравак
ТВ 2 канцеларија, 6
Рачунар 40 1, 2, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28,
29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41
Лап-топ 3 канцеларија
Видео-бим 18 1, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, зборница
Штампач 6 канцеларија
Копир апарат 1 канцеларија
Ди-џеј миксета 1 канцеларија
Графоскоп 3 2, 23, 33
Интерактивна табла 2 5, 34