Опрема и наставна средства

Преглед наставних средстава и помагала

Наставна средства и помагала Комада Налазе се
Касетофон/музичка линија 9 1,18,19,27,33,34,35,36,37
ДВД 2 канцеларија, продужени боравак
ТВ 4 1, 28, 34, зборница
Рачунар 41 1,7,18,19,20,21,22,23,27,28,29,32,33,34,35,36,37,40,41,библиотека
Лап-топ 3 Фис.сала, канцеларија
Видео-бим 19 1,7,8,18,19,20,22,23,26,28,29,32,33,35,36,37,40,41 зборница
Штампач 11 23, 27, 33, 35, зборница, канцеларије
Копир апарат 2 канцеларија
Ди-џеј миксета 1 канцеларија
Графоскоп 3 1, 23, 33
Интерактивна табла 4 21, 22, 27, 34