Задужење наставника за остале активности ученика школе

Задужења Руководилац
Ученички парламент Злата Ступаревић
Црвени крст Славица Бркић
Пријатељи деце Србије Марина Цветановић