Задужење наставника за остале активности ученика школе

Задужења Руководилац
Ученички парламент Драгана Рашуо
Црвени крст Славица Бркић
Пријатељи деце Србије Зорица Медић