Педагошко-психолошка служба

Како се правилно учи?
За школско учење је концентрација од огромног значаја. Бити концентрисан на часу значи бити присутан – не само физички, већ и ментално. Концентрација је усредсређеност на оно што се тренутно дешава и искључивање свих других мисли. Што је дете више концентрисано на часу, то ће већи део његовог учења код куће да представља понављање.

Meре за побољшање успеха ученика
 
Када говоримо о мерама за побољшање успеха , мислимо на подстицаје за учење. У овом случају су то мотиви за учење , посебно спољашњи , који заједно са унутрашњим мотивима , спадају у психолошке услове успешног учења.

Унутрашња мотивација је права мотивација. То је када ученик учи зато да научи градиво, дакле циљ је у самој тој активности учења. То је уједно и најкориснији облик мотивације, а огледа се у занимању поједница за оно што учи. Спољашњи мотиви усмеравају на остварење привремених циљева према којима појединац тежи и могу бити успешно средство у савладавању школског градива (нпр.добра оцена) . То значи да неки мотиви код већине ученика имају већи утицај на његову активност него они други, а познавање тих мотива , помаже наставнику да делује на мотивациjу ученика , а преко тога и на њихов школски успех. Зато је овде циљ да се упознамо или подсетимо шта све може да утиче на обликовање оних мотива код деце , који их подстичу на учење и који делују позитивно при формирању личности младог човека.

Основни подстичаји за учење су: циљ или намера да се нешто научи,рок, интересовање, пријатност и непријатност градива, познавање резултата, похвала, покуда, награда, казна, сарадња, такмичење, успех и неуспех у учењу, степен аспирацје. Неке ћемо опширније објаснити.

Комплетан текст

 

Мали трикови

Драги родитељи, користите ЧАРОБНЕ РЕЧИ:МОЛИМ ТЕ, ХВАЛА, ИЗВИНИ... Колико год инсистирали да ове речи користе наша деца, права чуда постижемо и ми, уколико их користимо. Далеко већи успех код детета постижете уколико га нешто замолите и користите: „Да ли би, хоћеш ли, молим те...“ реченице, уместо да наређујете. „Молим те дођи на време.“ „Да ли би, молим те, отишао у продавницу и купио млеко?“

ХАЈДЕ ДА...или ХАЈДЕ ДА ЗАЈЕДНО... Када наређујете нешто, на пример: „Склони ово...“ учините то на позитиван начин: „Хајде да заједно склонимо...“ Или уместо: „Дођи да вечераш!“ радије реците: „Хајде да вечерамо.“ или: „Молим те, дођи да вечерамо.“

ХВАЛИТЕ ДЕТЕ, КОРИСТИТЕ СВАКУ ПРИЛИКУ ЗА ПОХВАЛУ. На пример: „Склонио си књиге. Много си ми помогао. Запамтио си да... Хвала ти што си... Ово си лепо направио, то је веома интересантна идеја... Одлично си се сетио.“

ПРЕ НЕГО ШТО КАЖЕТЕ КАКО ЈЕ НЕШТО ПОГРЕШНО ИЛИ ГЛУПО, ПИТАЈТЕ ДЕТЕ ЗА ДРУГИ ПРЕДЛОГ. На пример, ако ваша ћерка хоће да обуче летњу хаљиницу на зимској температури, уместо да одмах кажете: „Не може“, покушајте са: „Шта мислиш, да ли је то добра идеја?“

На пример:
Дете: „Марко ме је данас...“
Ви: „Ударио?“
Дете: „Да и ја нисам...“
Ви: „Знао шта радиш?“
Дете: „Да, нисам...“
УМЕСТО: Не слушаш ме.
РЕЦИТЕ: Молим те обрати пажњу.
УМЕСТО: Немој да појачаваш ТВ.
РЕЦИТЕ: Утишај ТВ.
УМЕСТО: Престани да вичеш!
РЕЦИТЕ: Хоћеш ли, молим те, да будеш тиши?
УМЕСТО: Немој стално да ме прекидаш!
РЕЦИТЕ: Сачекај да завршим.
ИЗБЕГАВАЈТЕ РЕЧЕНИЦЕ СА: „НЕМОЈ...“ Деца мисле у сликама. На пример: „Немој да трчиш!“ Што више то понављате, дете све више види себе како трчи и све му се више баш то ради. Покушајте са: „Желим да успориш и да ходаш.“ Када говорите „Немој...“ и користите негативно формулисане реченице, говорите детету шта не треба да ради, а када користите позитивно формулисане реченице, говорите му шта треба да уради. Негативне поруке преокрените у позитиван захтев.

БУДИТЕ ДОБАР ПРИМЕР. НЕ ПРЕКИДАЈТЕ ДЕТЕ ДОК ВАМ НЕШТО ГОВОРИ. Понекад је то тешко и захтева ваше стрпљење и време које можда у том тренутку немате. Зашто је то важно? Уколико дете стално прекидате и завршавате реченицу уместо њега, то не само да утиче на његов говор, већ и на начин размишљања, као и укупну слику о себи, тј. развој његовог самопоуздања.

Оваква комуникација код детета ствара испрекидано мишљење. На исти начин, дакле, вашим сталним прекидањем могу да буду блокирана и његова осећања. Јасно покажите да хоћете, имате вољу, време и потребу да саслушате дете. Питајте уместо да говорите, предлажете, наређујете и критикујете. Будите директни, доследни и стрпљиви.

Нико не може да вас ослободи одговорности и обавеза које васпитање подразумева. За неке ствари сте одговорни само ви. Увек показујте детету колико га волите. Љубав се не подразумева. Показујте је речима и делима. Отворено, директно, јасно. Храбрите своју децу, усмеравајте их на оно што могу да остваре, уместо што ћете да их критикујете због онога што не могу.

САВЕТИ РОДИТЕЉИМА ДЕЦЕ КОЈА ИМАЈУ ДИСЛЕКСИЈУ И ДИСГРАФИЈУ

КАКО ПОМОЋИ ВАЖНО ЈЕ ЗАПАМТИТИ
Дете с дислексијом:
 • схватити, разумети проблем дислексије и дисграфије, треба се додатно едуковати,
 • не оптерећивати се тражењем узрока и могућих „криваца“,
 • објаснити детету проблем, узимајући у обзир његове могућности схватања с обзиром на узраст и способности,
 • дати детету до знања да му желимо помоћии да смо на његовој страни,
 • пружити му осећај да верујемо у његове способности,
 • околину (породицу, школу, пријатеље) упознати са дететовим проблемом и потребама,
 • не очекивати превише помоћи од других, али је стално тражити, бити спреман на лично ангажовање,
 • дати детету психолошку подршку у савладавању тешкоћа у вези са школом и околином,
 • потражити помоћ стручњака, сарађивати са њим и активно се укључити у терапијски процес,
 • потрудити се да дете савесно извршава обавезе које може,
 • стално показивати разумевање, пажњу и охрабривање – не само повезано са школским обавезама,
 • бити стрпљив, не „кажњавати „ га за нешто што не може (барем не онако како бисмо ми желели),
 • у односима и раду бити креативан и позитиван, упоран и доследан,
 • организовати му „план дана“,
 • повремено прочитати уместо њега гласно, да би разумело, али и чуло вредност језика при гласном читању,
 • не оптерећивати га додатним задацима и вежбањима (довољне су већ школске и логопедске),
 • трудити се да му текстови буду привлачни како би га додатно мотивисало,
 • редовно сарађивати са учитељем,
 • подстицати га на бављење различитим активностима како би се осећало успешним,
 • не очекивати чудо – проблем је врло сложен и захтева пуно времена, стрпљења, пажње и љубави.
 • умара се брже од остале деце јер мора употребити више пажње да би уопште могло пратити шта се дешава,
 • може прочитати речи тачно, а да уопште не разуме шта чита,
 • може један дан „заблистати“, а други дан бити потпуно искључено и несигурно,
 • може изгледати као да не слуша, а заправо има проблем с памћењем инструкција у низу,
 • може изгледати лењо, а заправо има проблеме у организацији обавеза и треба му помоћи у томе,
 • може имати тешкоће с било каквим фигурама и симболима (таблице, музички симболи...),
 • обично има велике тешкоће и у учењу страних језика,
 • тешко прави белешке јер не може истовремено да слуша и пише,
 • због спорог читања и писања стално је у „шкрипцу“ с временом,
 • може давати утисак неспретности и заборавности, без обзира на то колико се трудило,
 • може показивати неуротске симптоме или блаже облике поремећаја у понашању јер има лошу слику о себи.
Успех у примени свих облика помоћи код детета с дислексијом не зависи само од дидактичких средстава и метода рада које учитељ користи. Подједнако је важна, а понекад и важнија, клима у којој се помоћ жели пружити. Потребно је да задовољимо основне дететове психо-социјалне потребе:
 • потребу за љубављу и прихватањем,
 • потребу за осећањем заштићености и сигурности,
 • потребу за потврђивањем властите личности,
 • потребу да буде признато и успешно.
 • потребу да буде слободно.