Чланови Савета родитеља за школску 2017/2018. годину

Одељење Име и Презиме
I/1 Тијана Фабри
I/2 Оја Кринуловић
II/1 Бобан Миленковић
II/2 Јелена Петровић
III/1 Данијела Матић
III/2 Јелена Бенић
III/3 Срђан Плавшић
IV/1 Марија Цветковић
IV/2 Маја Поткоњак
V/1 Саша Ћирковић
V/2 Тамара Мрвић
VI/1 Ана Бугарић
VI/2 Данијела Мићин
VII/1 Миодраг Таназовић
VII/2 Предраг Јовичић
VII/3 Јелена Милинковић
VIII/1 Јелена Милер
VIII/2 Гордана Кнежевић
VIII/3 Снежана Мрвић