Школски одбор

Име и презиме Функција Представник
Лола Миловановић Члан Запослени
Драгана Рашуо Члан Запослени
Љиљана Грујић Заменик председника Запослени
Данијела Матић Члан Родитељи
Саша Ћурчић Члан Родитељи
Јелена Милинковић Члан Родитељи
Љубомир Опачић Члан Локална самоуправа
Горан Киковић Председник Локална самоуправа
Љупче Јанчевски Члан Локална самоуправа