Слободне активности и секције ученика

Секције од 1. до 4. разреда

Наставник Секција Годишњи фонд часова
Јелана Ристивојевић ликовна 36
Весна Андрић драмска 36
Данијела Траиловић фолклорна 36
Орнела Маслеша музичка 36
Славица Бркић математичка 36
Зорица Медић плесна 36
Ирена Стефановић еколошка 36
Марина Цветановић спортска 72
Татјана Ковијанић рецитаторска 72
Мирела Радолић мали креативци 72

Креативне радионице у продуженом боравку

Наставник Креативне радионице Годишњи фонд часова
Марина Драгичевић
Зоран Стојановић
Марина Нисић
Ликовна радионица 36
Саобраћајна радионица 36
Еколошка радионица 36
Спортска радионица 36
Музичка радионица 36
Литерарна радионица 36

Секције од 5. до 8. разреда

Наставник Секција Годишњи фонд часова
Тамара Атанасијевић Литерарна секција 18
Драгана Рашуо Драмска секција 18
Мирјана Кнежевић English Club 36
Јасмина Николић Љубитељи немачког језика 36
Јелена Станисаваљевић Новинарска секција 72
Љиљана Јовановић Еколошка секција 36
Јелена Николић Моделарство 36
Јелена Николић Саобраћајна секција 36
Душан Атанацковић Ликовна секција 72
Тијана Вуловић Верска настава 36
Татјана Станковић Кошаркашка секција 72
Душан Крстић Кошаркашка секција 36
Горица Станојевић Информатичка секција 72
Лола Миловановић Connecting through english 18
Јасмина Вукојевић Рецитаторска секција 36