Слободне активности и секције ученика

Секције од 1. до 4. разреда

Наставник Секција Годишњи фонд часова
Орнела Маслеша музичка саобраћајна 72
Славица Бркић ликовна 36
Зорица Медић плесна 18
Ксенија Гаћиновић сценски покрет и драма 18
Марина Цветановић спортска 36
Зоран Стојановић рачунарска 36
Јелена Кнежевић сецкам, лепим, обликујем 18
Ирена Стефановић рецитаторска 36
Весна Андрић математичка 36
Ивана Антонијевић верска 18

Креативне радионице у продуженом боравку

Наставник Креативне радионице Годишњи фонд часова
Татјана Маричић
Марина Драгичевић
Данијела Траиловић
Језичка радионица 36
Еко патрола 36
Играм, плешем, глумим 36
Пажљивко - саобраћајна радионица 36
Шарам-стварам 36

Секције од 5. до 8. разреда

Наставник Секција Годишњи фонд часова
Нада Јелић Драмска 36
Мирјана Кнежевић English Club 36
Јасмина Николић Љубитељи немачког језика 36
Мирјана Настић Новинарска секција 36
Снежана Човић Млади физичари 18
Љиљана Јовановић Еколошка секција 36
Јелена Николић Моделарство 36
Јелена Николић Саобраћајна секција 36
Душан Атанацковић Ликовна секција 72
Злата Јеремић Хор - мали и велики 72
Татјана Станковић Кошаркашка 72
Милан Ђурашиновић Кошаркашка 36
Бранка Текић Литерарна 36
Горица Станојевић Информатичка 36
Душан Радојевић Математичка 36