Слободне активности и секције ученика

Секције од 1. до 4. разреда

Наставник Секција Годишњи фонд часова
Зорица Медић ликовна 72
Ксенија Гаћиновић драмска 36
Марина Цветановић рачунарска 36
Зоран Стојановић математичка 36
Јелена Кнежевић рециклажа 36
Ирена Стефановић еколошка 36
Весна Андрић спортска 36
Славица Бркић рецитаторска 36

Креативне радионице у продуженом боравку

Наставник Креативне радионице Годишњи фонд часова
Татјана Маричић
Марина Драгичевић
Невена Цветановић
Данијела Траиловић
Језичка радионица 36
Еко патрола 36
Играм, плешем, глумим 36
Пажљивко - саобраћајна радионица 36
Шарам-стварам 36

Секције од 5. до 8. разреда

Наставник Секција Годишњи фонд часова
Нада Јелић Драмска 36
Мирјана Кнежевић English Club 36
Јасмина Николић Љубитељи немачког језика 36
Татјана Раковић Рецитаторска руска секција 18
Мирјана Настић Новинарска секција 36
Снежана Човић Млади физичари 18
Снежана Човић Хемијска секција 18
Љиљана Јовановић Еколошка секција 36
Јелена Николић Моделарство 36
Јелена Николић Саобраћајна секција 36
Душан Атанацковић Ликовна секција 36
Злата Јеремић Хор - мали и велики 72

Факултативни програм
У школи се од школске 2016/2017.године за ученике од 1. до 8. разреда организује факултативно учење кинеског језика по утврђеном распореду. Настава се реализује уз сагласност Министарсва просвете технолошког развоја РС у сарадњи са амбасадом Републике Кине. Наставу реализује наставник кинеског језика кога именује амбасада.