Статус школе

Школа је организована као установа основног образовања и васпитања и у свом саставу нема издвојених одељења.

Поред редовних одељења, у школи је организован и продужени боравак ученика у пет васпитних група.

Седиште школе је у Београду, Панчина бр. 1, ГО Звездара.

Образовно-васпитну делатност школа обавља у једном објекту. Школа има салу за физичко васпитање. Укупна површина објекта износи 3863m2. Школа има три уређена спортска терена.