Руководиоци стручних већа за област предмета

Стручно веће за област Име и презиме наставника
Језик, комуникације и друштвене науке Јасмина Вукојевић
Природне науке и технологију Снежана Човић
Уметност Злата Јеремић
Физичко и здравствено васпитање Татјана Станковић
Разредна настава Мирела Радолић