Руководиоци стручних већа за област предмета

Стручно веће за област Име и презиме наставника
Језик, комуникације и друштвене науке Мирјана Настић
Природне науке и технологију Јелена Николић
Уметност Душан Атанацковић
Физичко и здравствено васпитање Татјана Станковић
Разредна настава Ксенија Гаћиновић