План рада ученичког парламента

У нашој школи је организован и ради Ученички парламент. Парламент има план рада, а на састанцима се предлажу теме за које су сви ученици заинтересовани и које се односе на боље услове организације рада школе. Преко својих представника у Ученичком парламенту ученици износе своје мишљење, предлажу идеје, разматрају сарадњу ученика и наставника. Ученици се на овај начин обавештавају и о свим важним питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Чланови парламента су ученици седмог и осмог разреда, по два из сваког одељења. Своје представнике бирају њихова одељења. Председник и заменик се бирају гласањем између изабраних ученика.

Ученички парламент је важан јер:

  • Гарантује основне слободе ученика
  • Омогућава лични развој ученика
  • Пружа могућност колективног одлучивања и тимског рада
  • Омогућава бољу комуникацију и доприноси бољим односима у школи
  • Омогућава развој демократске културе
  • Омогућава боље информисање и размену идеја.

Укључивање ученика кроз рад Ученичког парламента је важно јер:

  • Ученици најбоље разумеју своје потребе
  • Најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака
  • Млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају самопоуздање и постају одговорне личности.

Ученички парламент сарађује са Вршњачким тимом у нашој школи и тиме се обезбеђује већи успех у остваривању наших циљева.

Планиране активности Ученичког парламента у школској 2019/2020.години

Време Активност Организатори
Септембар Конституисање; Разматрање извештаја за претходну годину и Разматрање годишњег плана рада за 2019/20.Упознавање са Правилником рада Ученичког парламента; Избор руководства; Покретање акције „Чеп у џеп“; Учествовање у организацији тематске недеље „Саобраћај“ Чланови Ученичког парламента, координатор, наставници
Октобар Учествовање у Дечјој недељи; Учествовање у организацији конкурса: „Најбоља фотографија“; Учествовање у радионицама за ученике 8.разреда (пројекат „Одлучи право, живи здраво!“); Учествовање у Организацији посете Сајму књига, Присуствовање седницама Школског одбора Чланови Ученичког парламента, координатор; наставници, библиотекар
Новембар Учествовање у организацији oбележавања Дана школе; Обележавање Дана примирја у Првом светском рату; Учествовање у организацији посете Фестивалу науке, Присуствовање седницама Школског одбора Чланови Ученичког парламента, координатор; наставници
Децембар Учествовање у припремама новогодишњег маскенбала и прославе Нове године; Присуствовање седницама Школског одбора Чланови Ученичког парламента, координатор; наставници
Јануар Учествовање у организацији прославе Савиндана, Присуствовање седницама Школског одбора Чланови Ученичког парламента, координатор; наставници
Фебруар Предавање на тему: „Деца и медији у савременом друштву“; Презентација на тему: „Књиге које волимо“; Обележавање Међународног дана матерњег језика Чланови Ученичког парламента, координатор; наставници информатике; педагог и специјални педагог, библиотекар
Март Организовање Хуманитарне акције; Присуствовање седницама Наставничких већа; Обележавање Светског дана позоришта, Присуствовање седницама Школског одбора Чланови Ученичког парламента, координатор; одељењске старешине од петог до осмог разреда
Април Обележавање Дана дечје књижевности; Иницирање вршњачке едукације; Учествовање у организацији тематске недеље „Планета Земља“; Сарадња са тимом за професионалну оријентацију на тему избора средње школе; Информисање о начину извођења завршног испита Предлози у вези организације матурске вечери, Присуствовање седницама Школског одбора Чланови Ученичког парламента, координатор; педагог, библиотекар, наставници
Мај Предлог за организацију Другарске вечери; Обележавање Светског дана породице; Предавање на тему: „Болести зависности“;Присуствовање седницама Школског одбора Чланови Ученичког парламента, координатор, наставници
Јун Обележавање Дана деце; Анализа рада Ученичког парламента; Присуствовање седницама Школског одбора Чланови Ученичког парламента, координатор