Интердисциплинарна настава

Да се на педагошки користан и надасве занимљив начин може извршити прожимање енглеског језика, историје и географије, уверили су се сви који су имали прилику да се 19. марта 2015. године нађу на несвакидашњем часу, осмишљеном и координираном од стране наставнице енглеског језика, Лоле Миловановић, којој су стручну подршку пружили наставник географије, Драган Зејак и наставник историје, Марко Пиштало.

Четири групе ученика 7-2, на јасном енглеском језику, сложиле су прави мозаик информација које се односе на историју и географију Сједињених Америчких Држава.

Кроз ову причу пред пажљиву публику у којој су биле директорка школе, Марица Ременски, школски педагог Љиљана Грујић те библиотекар школе и наставник српског језика, Драгана Рашуо, изнесено је прегршт података и то не само из сфере тзв. уџбеничког. Наиме, поред оних обавезних појмова које су сусретали и савладавали на редовним часовима историје и географије, ученици су, самосталним радом на доступним изворима били у стању да излагање обогате и таквим подацима који су представљали новину и за саме предметне наставнике. Дакле, осим формалног знања битан моментат представља и стицање практичног знања рефлектованог кроз самостални истраживачки рад и кроз израду презентација које можете преузети у ppt - power point формату (The USA - Civil War, The USA - Geography 1, The USA - Geography 2, The USA - War Of Independence).

Стога је једногласни утисак који је понесен са часа био да је исти у потпуности домашио циљеве који су стављени пред њега те да као такав представља добру препоруку и добар модел по којем би требало организовати и неке од будућих часова.