Европски дан језика

Нa инициjaтиву Сaвeтa Eврoпe у Стрaзбуру и уз покровитељство ЕУ, Eврoпски дaн jeзикa слaви сe свaкoг 26. сeптeмбрa почев oд 2001. гoдинe. Нa сaм дaн мaнифeстaциje, брoj рaзних догађаја oргaнизуje сe пo цeлoj Eврoпи: aктивнoсти зa дeцу и сa дeцoм, тeлeвизиjске и рaдиo eмисиje, чaсoви jeзикa и кoнфeрeнциje. Вишејезичност је драгоцена реалност коју треба сачувати, вредновати и бранити у будућности.

У нашој школи је овај дан обележен разним активностима. Ученици седмих и осмих разреда су поставили паное посвећене Европском дану језика, а ученицима од првог до четвртог разреда су одржали мини часове о значају учења језика, мотивишући ученике да узму учешће у прослави у нашој школи. У холу школе, где су панои били постављени, домаћини су знатижељним ученицима испричали занимљивости о европским језицима, а ученике млађих разреда су учили разним речима и изразима.