Телевизија

Ученици 4/2 су имали да ураде домаћи задатак тако што су били подељени у четири групе,а домаћи је био везан за наставну јединицу: "Приче о медијима - стваралачки рад". Свака група је добила задатак да направи презентацију за сваки добијени медији. Тако је једна од група добила - телевизију - и њихов домаћи је изгледао овако...