Радови наших ученица у "Вечерњим новостима"

Наше ученице Маша Ракојевић и Татјана Ранковић су и успешне сликарке.

Њихови радови су објављени на Дечјој страни Вечерњих новости.