Дан заштите животне средине

Еколошка секција је у месецу октобру била посвећена обележавању јесени, кроз радионицу Дани златне јесени. Радионица је била посвећена овом годишњем добу са еколошког аспекта, тачније како промене у клими утичу на промене у животној средини. У складу са тим обележили смо и Дан животне средине. Циљ нам је био да кроз ове радионице у којима су ученици правили различите уметничке радове користећи природне материјале, ученици развијају не само свој креативни потенцијал, него и свест о значају одрживог развоја. Ученицима је дата могућност да самостално истражују природне материјале који су у складу са јесени, као и слободу да самостално осмисле концепт како истовремено украсити простор око себе. Оно што сматрам најважније је да ће ученици на овај начин размишљати о значају рециклирања и тако развијати еколошку одговорност и свест који је примаран циљ ове секције.

Наставник: Ирена Стефановић