Европски дан језика

Наша школа је 26. сeптeмбрa прославила Eврoпски дaн jeзикa, који се, нa инициjaтиву Сaвeтa Eврoпe у Стрaзбуру, слaви на овај датум почев oд 2001. гoдинe. Eврoпски дaн jeзикa слави се у основним, средњим и вишим школама у 47 држава чланица Савета Европе, са циљем промовисања језичке разноликости Европе и учења језика. У оквиру прославе овог празника у холу наше школе постављени су тематски панои, а ученици су пуштали балоне са порукама на енглеском, немачком и руском језику, чији је циљ био да их подсете да је познавање страних језика рука која отвара врата пријатељствима, другим народима и другим културама.

Координатор прославе: Мирјана Кнежевић, наставник енглеског језика