Предавање Паркинг сервиса

Предавање Паркинг сервиса "Ђаци вас моле успорите поред школе" реализовано је 21. фебруара у учионици првог разреда.
Занимљиво предавање, које је обиловало симулацијама разних ситуација у којима деца могу да се нађу у саобраћају, је било завршено поделом прслука и књижица о саобраћају.