Социо-едукативне радионице у нашој школи

У нашој школи је у току школске године одржан већи број социо-едукативних радионица које су имале за теме: толеранцију, комуникацију, контролу беса и решавање сукоба. Њима су били обухваћени ученици трећег и четвртог разреда, а циљ радионица је био развијање социјалних вештина у сврху што боље комуникације и социјализације ученика.

Радионице су водиле Љиљана Грујић, педагог наше школе и Зорица-Крстина Гајић, специјални педагог Тима за стручну подршку Основне школе „Бошко Буха“.