Стручна предавања

На Наставничком већу одржаном 14.11.2016. одржана су два стручна предавања.

Једно стручно предавање одржала је Јелена Кнежевић као члан Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања на тему „Нивои насиља“ где је чланове колектива подсетила који су то све нивои насиља и како поступати у датим ситуацијама. Друго стручно предавање одржала је наставница Јелена Николић на тему „Израда презентације“ као члан актива Већа природних наука. На овом стручном предавању наставница се осврнула на то како изгледа и шта треба да садржи једна успешна презентација.

Презентације предавања (Power Point)
Презентација Тима за заштиту од насиља на тему "Нивои насиља"
Презентација на тему "Израда презентације"