Угледни час

Дана 22.3.2017. године у оквиру сарадње ОШ „1300 каплара“ и Електротехничке школе „Стари град“ кроз примере добре праксе наставник математике Милован Никшић је у 7/2 одржао угледни час – Број Пи. Циљ огледног часа је био да се професорима Електротехничке школе „Стари град“ прикаже најцелисходнија организација рада на часу, могућности примене различитих облика, метода и поступака коришћења савремених наставних средстава.

Акценат је стављен на:

  • Примену интерактивних метода
  • Формативно оцењивање
  • Индивидуалну подршку ученицима
  • Коришћење информационо-комуникацијских технологија у настави

Директорка школе Ранка Вујичић и девет професора Електротехничке школе “Стари град“ је присуствовало угледном часу из математике као и директорка и педагог ОШ „1300 каплара“.