Програм Основи безбедности деце

У нашој школи се од 1. септембра 2017. године реализује програм „Основи безбедности деце“ , чији је примарни циљ превенција, као и стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика.

Ученици четвртог и шестог разреда наше школе једном месечно имају предавања на различите теме о безбедности у саобраћају, штетном утицају дроге и алкохола, опасностима које их вребају на интернету и друштвеним мрежама. Теме разговора са ученицима су и насиље као негативна друштвена појава, затим превенција и заштита деце од трговине људима, као и шта је неопходно предузети у заштити од пожара и природних непогода.

Програм "Основи безбедности деце" реализују предавачи који поседују знања и вештине из области које се изучавају и који су запослени у Министарству унутрашњих послова.