Пилот пројекат е-Просвета

Пилот пројекат е-Просвета, односно е-Дневник, почео je да се реализује 1. септембра 2017. године у 60 од 1800 основних школа у Србији, међу којима је и ОШ "1300 каплара". Током године биће обухваћено 200 школа у земљи.

Од дванаест основних школа на Звездари, три школе су у пројекту е-Дневник, где је папирни дневник замењен електронским. За чланове колектива наше школе ово је велика част и признање, али и велика одговорност, с обзиром на то да су пионири у реализацији веома важног пројекта који је од стратешког значаја за даљи развој школства у Србији.

За тридесет и пет наставника ОШ "1300 каплара" обуку на пројекту е-Дневник држао је тренер Министарства просвете. Он је том приликом нагласио да ће електронски дневник омогућити свим наставницима, разредним старешинама и директорима брже и једноставније вођење евиденције о ученицима, као и бољу информисаност родитеља. Електронски дневник ће пружити могућност увида у информације у тренутку њиховог настајања и смањити могућност грешке и субјективности у оцењивању.

Пројекат е-Просвета је стратешки пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Владе Србије. Након пилот пројекта, сервис ће постепено бити доступан свим основним и средњим школама у Србији.