Пројекат Мобилни едукативни саобраћајни полигон

Дана 04.10.2017. године удружење „Саобраћајни активизам“ је у сарадњи са ГО Звездара спровело едукацију ученика наше школе од 1. до 4. разреда у оквиру пројекта „Мобилни едукативни саобраћајни полигон“.
Пројекат је усмерен ка унапређењу безбедности саобраћаја на територији општине.
Едукација је обухватила предавање и разговор са децом на тему безбедности у саобраћају и активно учествовање ђака на полигону.
На крају едукације ученици су добили информаторе у облику возачких дозвола, као потврду да су успешно савладали обуку.