Тематска недеља „Саобраћај“

У трећој недељи септембра у нашој школи је организовано тематско планирање у старијим разредима из свих предмета под називом „Саобраћај“. Ученици су са својим наставницима обрађивали наставне јединице које су у вези са овом темом.

На часовима математике и физике израђивали су се задаци у чијим се поставкама помињу превозна средства, израчунавале њихове брзине и те брзине изражавале у разним мерним јединицама. Правилном писању терминологије из области саобраћаја (назива разних превозних средстава) посвећена је пажња на часовима српског и страних језика, као и врстама возила и њиховим произвођачима. О хемији аутомобилских гума као и о водонику као гориву будућности говорило се на часовима хемије. Такође су представљена и путовања наших и страних великана, а о значају и улози мостова у спајању градова, људи, култура говорило се при обради “Мостова“ И. Андрића. Са Малим Принцем путовали сми на седам планета и упознали се са пилотом, тј. писцем А.С. Егзиперијем, а описивани су и међународни аеродроми у Лондону, Франкфурту, Дизелдорфу. Часови географије такође су били посвећени васиони и ваздушном саобраћају, али и саобраћају на води у оквиру хидросфере. Дотакли смо се саобраћаја и као једне од важних привредних грана, како у нашој земљи, тако и на другим континентима, а кроз Србију смо пропутовали и кроз дијалекте.

Недеља саобраћаја је успешно реализована уз велико интересовање ученика и на многим часовима су се израђивали панои.