TIMSS 2019

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) је међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе. Носилац истраживања је Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). TIMSS истраживање у националним оквирима подржава и финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. TIMSS се одвија сваке четврте године у свету. У циклусу TIMSS 2019 учествује више од 60 земаља, укључујући Србију. TIMSS 2019 представља пето учешће наше земље у овом значајном педагошком истраживању. У овом циклусу тестирање се реализује на узрасту ученика четвртог разреда. Ученици 4/1 наше школе део су националног репрезентативног узорка ученика четвртог разреда са њиховим родитељима, учитељима и директором. Тестирање TIMSS 2019 у нашој школи је реализовано 03.04.2019. године.